Skip to content

Stichting Mobiliteitsplatform Maritiem is in het najaar van 2020 begonnen met het mobiliseren van werknemers in de maritieme sector ´van werk naar werk´. Gedurende het jaar 2020 werd voor veel bedrijven in het maritieme domein personele overcapaciteit een probleem. De impact hiervan op individuele werknemers, de werkgevers, de betrokken leveranciers en de maritieme industrie is groot. Er is niet niet alleen een negatieve financiële impact, maar er verdwijnt ook onnodig veel maritieme kennis uit de sector. Het doel van de stichting is om beter met die overcapaciteit om te gaan; beter voor de betrokken werknemers, efficiënter en duurzamer voor de werkgevers en de sector in het algemeen.

Wij zijn ervan overtuigd dat we dit vraagstuk het beste binnen de maritieme sector met elkaar kunnen oplossen, om zo werknemers zo snel mogelijk ´van werk naar werk´ te begeleiden en kennis, expertise en talent binnen het maritieme domein te behouden. Waar de ene organisatie kampt met overcapaciteit, heeft de andere organisatie juist vraag naar werknemers met eenzelfde kennisprofiel, en de noodzaak om binnen de sector te mobiliseren is niet alleen in crisistijden van toepassing. Onze missie is het vergroten, versterken en behoud van de arbeidsmobiliteit binnen de sector.

Stichting Mobiliteitsplatform Maritiem werkt met verschillende strategische partners samen en we hebben sinds het opstarten van de stichting al vele werknemers  ´van werk naar werk´ kunnen begeleiden.

Raad van Advies

De Raad van Advies van de Stichting bepaalt samen met het bestuur het te voeren beleid van de Stichting. De leden van de Raad van Advies zijn allemaal ervaren bestuurders die hun trackrecord hebben opgebouwd binnen, maar ook buiten, de maritieme sector.

Belang voor de maritieme werknemer:

Van werk naar werk binnen het maritieme domein en begeleid door specialisten uit de sector.

Snel naar een nieuwe baan:

Werknemer komt direct in contact met potentiële werkgevers.

Mogelijkheden

Omscholing en bijscholing mogelijkheden

Het behoud van kennis en innovatiekracht binnen het maritieme domein om zo de positie van Nederland als leider op maritiem wereldniveau te behouden en te versterken.

Back To Top